ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032 661 470 หรือ 032 661 049 Email klongwan1@hotmail.com
สภ.คลองวาฬ
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563
 

- สภ.คลองวาฬ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2511ใช้งบประมาณของยูซ่อม
- ก่อสร้างเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ.2545
- ครั้งแรกมีตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานี
- พ.ศ.2530 ตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าสถานี
- ตั้งอยู่เลขที่ 510 หมู่ที่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จว.ประจวบฯ
- เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 19 ตร.วา
- พื้นที่รับผิดชอบ 220.76 ตร.กิโลเมตร
   ทิศเหนือ ติดกับ สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
   ทิศใต้ ติดกับ สภ.ห้วยยาง
   ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
   ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศเมียร์ม่า
พื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล
- ตำบลคลองวาฬ
- ตำบลห้วยทราย

< ก่อนหน้า